Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die te maken hebben met coronair lijden, hartfalen of een ingreep aan het hart. Met hartrevalidatie wensen wij u enerzijds terug in conditie te krijgen, maar anderzijds willen wij u ook helpen om een gezondere levensstijl aan te nemen en zo het risico op nieuwe hartproblemen in te perken.

Hartrevalidatie gebeurt steeds in groep en is een multidisciplinaire benadering waarbij zowel ergo- als kinesitherapeut, een diëtiste als een psycholoog deel uitmaken van de behandeling. Eén maal per maand komen eveneens de artsen mee aan tafel zitten om evoluties en opmerkingen op te volgen en te begeleiden.

Hartrevalidatie omvat 24 sessies van telkens 1 uur en gebeurt uitsluitend mits kinesitherapievoorschrift. De ziekteverzekering komt voor een groot deel tussen in de kosten.

Voor meer info hieromtrent of voor een afspraak verwijzen wij u graag door naar één van onze collega’s op het nummer 051 33 41 59 of 051 33 41 50.