Nadelen en complicaties

Vaak voorkomend:

 • allergieën
 • duizeligheid en dubbel zien
 • hoofdpijn
 • jeuk
 • keelpijn
 • misselijkheid en braken
 • pijn tijdens het inspuiten van geneesmiddelen
 • pijnlijke, blauwe plekken
 • rillen
 • spier-, gewrichts- en rugpijn
 • verwardheid of geheugenverlies

Ongebruikelijke nevenwerkingen:

 • beschadiging van tanden, lippen of tong
 • langzame ademhaling
 • longinfecties
 • moeilijkheden bij het wateren
 • verergeren van een vooraf bestaande aandoening

Zeldzame bijwerkingen:

 • ernstige overgevoeligheid aan geneesmiddelen
 • kracht- en/of gevoelsverlies
 • overlijden
 • verwonding van de ogen