Bezoekuren

Patiënten mogen bezoek ontvangen in de week en tijdens het weekend tussen 14 u. en 20 u.  

Omdat op sommige diensten de revalidatie belangrijk is in het herstelproces van de patiënt, wordt het bezoek bij voorkeur na 16 u. gepland tijdens de weekdagen. Op de Sp-dienst  (D2) is bezoek tijdens de weekdagen toegelaten vanaf 16 u. In het weekend van 14 u. tot 20 u.

Op de kraamafdeling/materniteit wordt in het belang van de mama en haar kindje gevraagd om het bezoek zo mogelijk na het ziekenhuisverblijf te plannen.  Bezoek is toegelaten tussen 14 u. en 20 u. We adviseren i.f.v de rust van de mama om maximum met 4 personen gelijktijdig te komen. 

Op pediatrie mogen naast de ouders, ook 2 personen aanwezig zijn. Ook hier gelden dezelfde bezoekuren.  

Ook covidpatiënten kunnen 1 vaste bezoeker ontvangen. Maak vooraf telefonisch een afspraak met de verpleegafdeling.

Op de dienst Intensieve zorgen is bezoek mogelijk van 14.30 u. tot 15.30 u. en van 18.30 u tot 19.30 u. telkens met twee personen. Bij covidpatiënten op de dienst intensieve zorgen mag  1 persoon per dag op bezoek komen van 14u30-15u30 of op afspraak.

Advies omtrent het mondmasker

 • Wanneer je zelf ziek bent of respiratoire symptomen hebt, raden we je aan niet op bezoek te komen of wanneer het niet anders kan, steeds een masker te dragen uit bescherming voor anderen.
 • Heb je zelf een verminderde weerstand? Draag dan ook een mond-neusmakser. 

Advies bij patiënten in isolatie

 • Vraag instructies aan de verpleegkundigen VOOR het bezoek.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden van de kamer. 
 • Beperk het aantal bezoekers tot 2 bij voorkeur vaste personen (partner in zorg)
 • Blijf op de patiëntenkamer. Wenst  u contact met de hoofdverpleegkundige  plan dit in VOOR uw bezoek.
 • Bezoek geen andere patiënten in het ziekenhuis
 • Gebruik het toilet niet in de kamer.
 • Ga niet op het bed van de patiënt zitten.
 • Bezoek de patiënt niet als u zelf ziektesymptomen heeft of risicopatiënt bent
 • Als u een parnter in zorg bent en/of zorgcontacten heeft, draag dan beschermende kleding zoals de zorgverleners.
 • Ontsmet de handen bij het verlaten van de kamer en verlaat het ziekenhuis.

Hebt u vragen, contacteer een verpleegkundige van de afdeling. 

Samen dragen we zorg voor de veiligheid van onze patiënten/bezoekers en medewerkers

Openingsuren van het ziekenhuis

Weekdagen van 6u30 tot 20u30

Zaterdag van 7u30 tot 20u30

Zondag van 8u30 tot 20u30