Pre-anesthetisch onderzoek

Om u beter te leren kennen en uw gezondheidstoestand te kunnen evalueren, heeft de anesthesist een aantal vragen opgesteld. Dit pre-anesthetisch onderzoek is belangrijk omdat het toelaat de risico’s, die aan de ingreep verbonden zijn te evalueren. Wij verzoeken u de vragen die u gesteld zullen worden juist te beantwoorden. Het gaat immers om uw veiligheid. Er zal veel aandacht besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn kan belangrijk zijn.

Om alles vlot te laten verlopen, gaat u langs bij uw huisarts. Deze controleert de ingevulde vragenlijst en geeft u een samenvatting van uw medisch dossier, de resultaten van uw preoperatieve onderzoeken en uw medicatielijstje. Bijkomende vragen kunnen nog altijd gesteld worden aan de anesthesist. Op basis hiervan kan de anesthesist met u bespreken welke anesthesievormen voor u het meest geschikt zijn.