Kwaliteit

Algemeen

Kwaliteit

Er is een geïntegreerd kwaliteitsbeleid tussen Sint-Jozefskliniek Izegem en az groeninge. Samen stippelen we dit beleid verder uit en ondersteunen we de medewerkers bij het uitvoeren en meten van kwaliteitsvolle zorg.

Met het team kwaliteit volgen we doorheen het ganse ziekenhuis de kwaliteit op:

 • We helpen processen te standaardiseren ondermeer via klinische paden
 • We implementeren de verwachtingen van de zorginspectie en accrediterende organisaties
 • We monitoren de patiëntveiligheid elke dag, 24/7 en sturen bij waar nodig.
 • We meten op continue basis de tevredenheid van patiënten en betrekken hen bij het beleid. We werken mee aan patiëntenparticipatie.
 • We zetten verbeteracties op waar nodig. We ondersteunen teams in het opzetten van verbeterprojecten en zorgen dat ze over de juiste tools kunnen beschikken.

Elke dag opnieuw houden we onszelf en het ziekenhuis een spiegel voor met indicatoren, zo weten we waar we goed in zijn en waar we wat extra aandacht moeten aan schenken.

We werken continu aan het versterken van een cultuur waarin veiligheid en kwaliteit centraal staan.

Verbeteracties

Wij zijn permanent op zoek naar manieren om onze kwaliteit van zorg en dienstverlening verder te verbeteren. We zetten verbeteracties op basis van kwaliteitsinformatie op:

 • kwaliteitsindicatoren
 • cijfers rond patiëntveiligheid
 • inspectieverslagen
 • Hospital Standardised Mortaltity Ratio (HSMR), de verhouding tussen het “werkelijke” en het “verwachte” aantal sterfgevallen in het ziekenhuis
 • klachten, verbetersuggesties en incidenten
 • feedback van gehospitaliseerde en ambulante patiënten
 • ...

Een aantal concrete verbeteracties die daaruit voortvloeien:

 • Onze afdelingshoofden controleren regelmatig bepaalde veiligheidsitems  (hoog risico medicatie, identificatie, brandveiligheid, …) door middel van een interne veiligheidsronde (quickscans)
 • Jaarlijks voert onze dienst ziekenhuishygiëne een interne audit uit rond handhygiëne en andere ziekenhuishygiëne gerelateerde onderwerpen. Dit koppelen ze terug op een verbeterkruis per afdeling.
 • De dienst kwaliteit voert regelmatig tracers uit waarbij op elke dienst per domein bepaalde vereisten worden gecontroleerd. Bevindingen worden teruggekoppeld en verbeteracties opgesteld.
 • Onze diensten gaan actief aan de slag met hun kwaliteitsindicatoren via de kwaliteitsmuur op de afdeling waarop ze een verbeterproject uitwerken voor de dienst.
 • We werken klinische paden en zorgprogramma's uit om onze processen te stroomlijnen.
 • We werken met een checklist time-out, dit zijn de checks die we voor elke operatie doen.
 • We voorzagen extra labeling op hoog-risico-medicatie.

Contact

Procesbegeleider kwaliteitszorg

Hanne Debaene

Tel.: 051/33.40.22