Neonatologie

Op de dienst neonatologie (zuigelingenzorg) worden pasgeborenen opgenomen omwille van vroeggeboorte, te laag geboortegewicht of ziekte.

Pasgeborenen die extreem prematuur zijn of nood hebben aan intensieve zorgen worden doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum voor intensieve zorgen.

Ouders worden op elk moment toegelaten bij hun kind en worden zo snel mogelijk betrokken bij de verzorging en voeding van hun baby.

Lees meer

Contacteer ons

051 33 41 31

materniteit@sjki.be

Locatie

straat 15

Bezoekuren

ouders: 24/7

Onze artsen

Contact info

Hoofdverpleegkundige

Paramedische diensten

Diensten

Praktische info

Wat brengt u mee?

  • Identiteitskaart (vooraf laten registreren via de kiosk)
  • Bloedgroepkaart
  • Moederboekje
  • Trouwboekje of erkenningsattest
  • Klevers mutualiteit

 

Neonatologie

Jullie zijn als ouders steeds welkom om jullie baby te bezoeken. Het is belangrijk regelmatig aanwezig te zijn bij de verzorging en voeding van de baby. Zo kan u die stapsgewijs zelf aanleren en ontstaat er een band met uw baby.  Een baby kan gevoelig zijn voor infecties. Daarom is het noodzakelijk om de handen grondig te wassen en te ontsmetten vóór u de prematurenafdeling binnenkomt.

U kan een beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw of kraamzorg (info via onze afdeling te verkrijgen).