De dienst neuropsychiatrie behandelt psychische, emotionele en gedragsstoornissen. De psychiater gaat op zoek naar de oorzaak van de mentale problemen van zijn patiënt en stelt vervolgens een behandelplan samen. Dit plan bestaat uit meerdere gesprekken met de patiënt.

U kan er terecht voor:

 • stemmingsstoornissen (depressies)
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • verslavingsproblemen (alcohol, medicatie,...)
Lees meer

Contacteer ons

onthaal: 051 33 41 11

hospitalisatie/verpleegafdeling: 051 33 42 21

Locatie

consultatie: straat 41

hospitalisatie/verpleegafdeling: straat 5

Openingsuren

onthaal: 7 - 20.30 u.

(weekend: 8.30 - 20.30 u.)

bezoekuren verpleegafdeling:

iedere dag van 14 - 20 u.

Onze artsen

Contact info

Hoofdverpleegkundige

Paramedische diensten

Praktische info

 • Bereid het gesprek met uw arts voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
 • Breng volgende zaken mee:

  • een lijstje van uw huidige geneesmiddelen
  • foto's en/of scans
 • Ga eerst naar de kiosk aan het onthaal voor het inlezen van uw identiteitskaart.
 • Indien medicatie wordt voorgeschreven, vraag na hoeveel u ervan moet nemen en hoelang.
 • Draag gemakkelijke kleding en bij voorkeur geen juwelen.
 • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.

Neuropsychiatrie

De afdeling neuropsychiatrie staat in voor de opname van patiënten met psychische problemen zoals depressies, angststoornissen, dwangstoornissen, verslavingsproblemen, sociale conflicten,... 

De afdeling zorgt voor de begeleiding en behandeling van de patiënten gedurende de periode van onderzoek en diagnosestelling.

Ze kan de patiënt ook helpen om contacten te leggen met andere zorgverlenende instanties voor verdere opvolging en behandeling. Dit kan zowel residentieel als ambulant zijn. Om u daarbij te begeleiden staat een multidisciplinair team klaar van artsen, psychologen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers zoals de sociale dienst, ergo- en kinesitherapie, diëtisten,…