Missie en visie

De Sint-Jozefskliniek is een ziekenhuis dat mensgerichte zorg aanbiedt in de nabije omgeving van de patiënt. We vertrekken vanuit de christelijke waarden met aandacht voor de huidige ethische aspecten in de zorg.

  • We bieden elke patiënt persoonlijke, kwaliteitsvolle, veilige en warme zorg aan. Deze zorgverlening vertrekt vanuit de noden van de patiënt.
  • We werken multidisciplinair samen rond de patiënt met alle betrokken hulpverleners.
  • We informeren de patiënt actief over de verschillende aspecten van zorg. De zorg is erop gericht de zelfstandigheid van de patiënt (en zijn eventuele mantelzorger) maximaal te bevorderen.
  • We streven naar  toegankelijke en continue zorg  in nauwe samenwerking met zowel de hulpverleners uit de thuiszorg,  de woonzorgcentra en de gespecialiseerde diensten uit het ziekenhuisnetwerk. In het bijzonder wordt de samenwerking met de groeperingspartner az groeninge uitgebouwd met het oog op het verwezenlijken van één zorgorganisatie bestaande uit 2 erkende ziekenhuizen
  • We ijveren voor betaalbare zorg.
  • Onze toegewijde artsen en medewerkers die ons kostbaarste kapitaal vormen, bieden we vorming en ondersteuning aan om zo een professionele zorgverlening te garanderen. Samen werken we aan de uitbouw van een stimulerende werkomgeving.
  • De Sint-Jozefskliniek wil zorg verstrekken op een sociaal, duurzaam, financieel en maatschappelijk verantwoorde wijze.