Neurologische revalidatie

Bij patiënten met neurologische klachten staat een volledig team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en artsen voor u klaar. In functie van de noden van de patiënt zullen één, twee of meerdere paramedici samenwerken aan het algemeen herstel van de revalidant.

De therapie kan uitsluitend opgestart worden mits een kinesitherapievoorschrift. Bij de start van uw revalidatie wordt er een intake gesprek voorzien en worden uw afspraken vastgelegd. Afhankelijk van uw diagnose, duurt een behandeling 1 à 2u. De wekelijkse frequentie wordt bepaald door de arts, maar ook hier wordt er gekeken naar de graad van het letsel en de evolutie van de revalidatie.

Wekelijks heeft een teamoverleg plaats waar de therapeuten van verschillende disciplines de evoluties van de revalidatie aankaarten en waken over het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Bij problemen of vragen staan de neurologen steeds ter beschikking.

Voor bijkomende vragen of een afspraak kan u steeds terecht op het nummer 051 33 41 59 of 051 33 41 50.