Procedure

Euthanasie mag alleen door een arts uitgevoerd worden. De aanvrager moet:

  • handelings- en wilsbekwaam zijn
  • goed bewust van zijn/haar situatie zijn
  • goed bewust van de resterende behandelingsmogelijkheden zijn
  • goed bewust van zijn/haar prognose zijn

De medische uitzichtloosheid wordt door de arts ingeschat. De menselijke uitzichtloosheid bepaalt de patiënt uiteraard zelf. Hij/zij moet de behandelende arts hiervan kunnen overtuigen en de vraag dus vrijwillig, aanhoudend en herhaald stellen. De vraag moet ook neergeschreven worden.

Tenslotte moet de behandelende arts een tweede collega raadplegen die de patiënt ondervraagt en hierover een verslag maakt. Hierdoor krijgt de patiënt de garantie dat een tweede arts de medische uitzichtloosheid en ondraaglijk lijden bevestigt en krijgt de behandelende arts ondersteuning.

Indien de geconsulteerde arts toch besluit dat er nog mogelijkheden van palliatieve zorg zijn, mag de patiënt dit afwijzen en toch nog om euthanasie vragen.