De dienst geriatrie is één van de pijlers van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. Dit zorgprogramma omvat daarnaast ook het geriatrisch dagziekenhuis, de geriatrische consultaties, de interne en externe liaison.

De dienst geriatrie behandelt patiënten boven de leeftijd van 75 jaar in een verzwakte toestand, meestal met meerdere ziektebeelden, veelal een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Door een aangepaste en gespecialiseerde behandeling en revalidatie streven wij ernaar om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met het oog op een zo goed mogelijk herstel. Een multidisciplinair team onder leiding van onze geriater zoekt samen met de patiënt naar oplossingen voor de medische, psychische en sociale problemen. Een optimale levenskwaliteit staat hierbij centraal.

Ook de andere ziekenhuisafdelingen verzorgen oudere patiënten. Ook voor hen is een geriatrische aanpak nodig. Daar staat de interne liaison of het geriatrisch support team voor in. Zij nemen de zorg van de betreffende dienst niet over, maar verlenen advies i.v.m. de aanpak van de kwetsbare patiënt. Met behulp van het ‘geriatrisch risicoprofiel’ sporen de teams op de ziekenhuisafdelingen de kwetsbare patiënt op. Desgewenst kunnen ze een beroep doen op het geriatrisch support team dat na een grondig assessment advies verleent.

Via de externe liaison werkt ons ziekenhuis samen met de huisarts, de coördinerende raadgevende arts binnen de woonzorginstelling, de thuiszorgdiensten en alle zorgverstrekkers van de oudere persoon. De doelstelling is om de continuïteit van de zorg te optimaliseren en om op die manier onnodige opnames te voorkomen.

Bent u opgenomen in het geriatrisch dagziekenhuis?

Bij hospitalisatie bevindt de afdeling geriatrie zich in straat 65 en 70

Lees meer

Contacteer ons

secretariaat geriatrie: 051 33 46 32

secretariaat.geriatrie@sjki.be

dagziekenhuis: 051 33 41 36

geriatrisch.dagziekenhuis@sjki.be

verpleegafdeling (straat 65): 051 33 44 70 

verpleegafdeling (straat 70): 051 33 43 70

Locatie

secretariaat: straat 80

dagziekenhuis: straat 70

verpleegafdeling: straat 65/70

Openingsuren

secretariaat: 8.30 - 12.30u

dagziekenhuis: maandag - dinsdag -  donderdag: 8.30 - 17 u.

bezoekuren verpleegafdeling: 14 - 20 u.

Onze artsen

Contact info

Hoofdverpleegkundigen

Paramedische diensten

Praktische info

 • Bereid het gesprek met uw arts voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
 • Breng volgende zaken mee:

  • verwijsbrief van uw arts
  • een lijstje van uw huidige geneesmiddelen
  • allergiekaart
  • gegevens van contactpersonen of mantelzorgers
  • stevige, slipvrije en gesloten schoenen
  • bril, hoorapparaat
  • eventueel eigen rolstoel, rollator, wandelstok
 • Ga eerst naar de kiosk voor het inlezen van uw identiteitskaart.
 • Draag gemakkelijke kleding en bij voorkeur geen juwelen.
 • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.

Geriatrie

Verpleegafdeling geriatrie

Bezoekuren van de afdeling: 14 - 20 u.

Op deze afdeling liggen oudere patiënten met één of meerdere van de volgende ziektebeelden:

 • gang- en valproblematiek
 • geheugenproblematiek
 • frailty (kwetsbaarheid) problematiek
 • ondervoedingsproblematiek,
 • postchirurgische problematiek,...

Naast de noodzakelijke onderzoeken en medische behandelingen heeft elke geriatrische afdeling een dagzaal waar de patiënten individueel of in groep revalidatie activiteiten krijgen. Hierbij wordt de patiënt zoveel mogelijk gestimuleerd om alles zo zelfstandig mogelijk te doen. In deze dagzalen kunnen de patiënten ook samen eten, praten...

Een warme, aangename en professionele zorg is een element in het zorgtraject van de patiënt en dit wordt afgestemd op de mogelijkheden en beperktheden van de patiënt en zijn mantelzorger.