Zorgpad hartfalen

Zorgpad

•Hartfalen is een vaak voorkomende en ernstige chronische aandoening, waarbij een gestructureerde aanpak duidelijk voordeel biedt. Om deze reden werd het extramuraal zorgpad hartfalen Zuid- en Midden-West Vlaanderen opgericht.

•Dit zorgpad biedt een leidraad voor cardioloog, huisarts, paramedische zorg en patiënt om deze aandoening zo goed mogelijk aan te pakken.