Krachtenperspectief

Sociaal werk spreekt de eigen kracht van de patiënt en zijn omgeving aan. Sociaal werk is emancipatorisch en democratisch: de patiënt en zijn omgeving bepalen mee de  doelen van het begeleidingsproces, dat gericht is op (zelfredzaamheid) zelfrealisatie. Het zoekt naar de competentie, de zijnswijze en de positieve kracht van het cliëntsysteem om dit optimaal te laten functioneren: empowerment.

Door procesmatig, methodisch en systematisch te werken sluit sociaal werk aan bij het eigen tempo en de eigen mogelijkheden van de patiënt. Daarom moeten de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de patiënt en zijn omgeving, ook in een situatie van verminderde onafhankelijkheid, kenmerkend voor een opname of ambulante behandeling in het ziekenhuis, maximaal worden aangesproken.

Op die manier ondersteunt sociaal werk het eigen probleemoplossende vermogen van de patiënt. Mensen zijn in staat keuzes te maken in functie van de betekenis die zij aan hun leven geven. Uit zichzelf zijn ze sterk gemotiveerd greep te krijgen op hun eigen bestaan, ook wanneer hun levensomstandigheden veranderen.

Sociaal werk bewaakt het evenwicht tussen het bevorderen van zelfredzaamheid enerzijds, en het overnemen van de zorg anderzijds.

De sociaal werker begeleidt de patiënt en zijn omgeving in het opnieuw greep krijgen op de veranderde situatie bij ziekte.