Commissie voor medische ethiek

De commissie voor medische ethiek heeft volgende opdrachten:

 • Een vormende en opvoedende functie vervullen tav de ziekenhuisstaf, de patiënten en hun familie en de gemeenschap met betrekking tot de ethische aspecten van het gezondheidsbeleid van de instelling.
 • Een begeleidende  en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.
 • Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele casussen inzake ethiek.
 • Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

De commissie medische ethiek functioneert volgens volgende wetgevingen en standaarden:

 • Artikel 70ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen en het KB van 12 augustus 1994.
 • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
 • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
 • International Conference on Harmonisation (ICH) /WHO Good clinical Practice standards (GCP).
 • Orde van geneesheren: code van medische plichtenleer.
 • Vlaamse standaarden via Zorgnet-Icuro Vlaanderen.

Stemgerechtigde leden:

 • Voorzitter: Dr. A. Bostyn (arts - anesthesist) MedischeEthiek@sjki.be
 • Secretaris: Dr. C. De Decker (arts - chirurg) MedischeEthiek@sjki.be
 • Leden:

  • Dr. H. Verschelde (arts - neurologe)
  • Dr. M. Hanssens (arts - oncologe)
  • Dr. F.  Blanckaert (huisarts)
  • Dhr S. Laga (jurist - notaris)
  • Dhr W. Debrabandere (hoofdverpleegkundige)
  • Mw. K. Uyttenhove (hoofdverpleegkundige)
  • Mw. D. Vermont (verpleegkundige)
  • Mw. E. Werbrouck (verpleegkundige)
  • Mw. H. Deceuninck (pastoraal werkster)