Voorafgaande negatieve wilsverklaring

De negatieve wilsverklaring kan gebruikt worden als u uw behandeling en onderzoeken wilt weigeren en dit wanneer u zich bevindt in een onomkeerbare toestand van wilsombekwaamheid. Bijvoorbeeld bij onomkeerbare coma of dementie.

  • De negatieve wilsverklaring is juridisch bindend voor de arts, wat wil zeggen dat de arts het moet volgen.
  • De negatieve wilsverklaring is onbeperkt geldig in de tijd en kan op elk moment door u aangepast worden.
  • Hieronder vindt u een voorbeeld van een wilsverklaring die u kunt printen. 

Geef uw wilsverklaringen aan uw behandelende arts, die zorgt ervoor dat ze in uw elektronisch dossier worden gescand.

De originele documenten houdt u het beste zelf bij. Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat u ze kan bezorgen aan belangrijke zorgpartners (familieleden, huisarts, ziekenhuis, woonzorgcentrum). 

Voorafgaande negatieve wilsverklaring

Voorbeeld voorafgaande negatieve wilsverklaring 2023