Patiëntenrechten & -plichten

Hier kan u volgende info vinden:

  • Wet op de privacy

  • Filmen en fotograferen

  • Rechten en plichten

Wet op de privacy

De Sint Jozefskliniek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in uw patiëntendossier binnen SJKI bijgehouden worden voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen.

De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” , ook GDPR (General Data Protection Registration) genoemd, is vanaf  25 mei 2018 van toepassing. 

De nieuwe privacywetgeving voorziet in een nieuwe figuur, met name de functionaris voor gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie. Hebt u vragen omtrent de regelgeving en de verwerking van uw persoonsgegevens stuur dan een mail naar volgend e-mailadres:  dpo@sjki.be

U hebt recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die binnen SJKI verwerkt worden. Hiervoor kan u contact opnemen met de inschrijvingsdienst. (tel 051 33 40 34)

Verdere informatie over de bepaling van de wet op de privacy en het reglement dat binnen het ziekenhuis is uitgewerkt, kunt u inkijken op de inschrijvingsdienst of nalezen in het privacyreglement voor patiënten.

 

privacyreglement voor patiënten

Privacyreglement voor patiënten

Filmen en fotograferen in SJKI

Om de privacy van patiënten, bezoekers en zorgverleners, … te respecteren en de zorgverlening niet in het gedrang te brengen, zijn er regels voor het maken van foto’s, film- en geluidsopnames.

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker. U mag geen foto’s maken van personeelsbadges, panelen of schermen met foto’s van patiënten of medewerkers.

U mag ook niet zomaar artsen of medewerkers fotograferen of filmen. U vraagt toestemming aan de betrokken persoon. Mondelinge toestemming van de medewerker volstaat.

U mag foto’s, film- en geluidsopnames maken van uzelf in het ziekenhuis maar zorg er voor  dat er geen andere patiënten mee opstaan, tenzij ze je hun uitdrukkelijke toestemming geven.

U gebruikt het beeldmateriaal enkel voor datgene waarvoor u toestemming kreeg. Dit geldt ook voor het delen van het beeldmateriaal (vb. via sociale media).

 

Rechten en plichten

Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best doen om u een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven.

Welke zijn uw patiëntenrechten?

U hebt recht:

- op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar;

- op informatie over de gezondheidstoestand;

- op kwaliteitsvolle dienstverstrekking;

- om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling;

- op inzage / afschrift van het patiëntendossier;

- op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

- om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst.

Wat verwachten wij van u als patiënt?

U geeft juiste informatie over uw identiteit.

U verleent uw medewerking.

U betaalt voor uw behandeling.

U behandelt materialen met zorg.

U leeft de huisregels na.

U respecteert de zorgverleners en de medepatiënt.

U draagt steeds uw identificatiebandje en dit tot op het moment dat u het ziekenhuis mag verlaten.

Voor verdere info kan u terecht op www.patientenrechten.be.

 

Folder ombudsdienst sjki

folder ombudsdienst sjki