Intra/extramuraal overleg

Zo nodig kan in functie van het ontslag een overleg met de patiënt en zijn familie tijdens de opname een overleg georganiseerd worden met  de behandelende arts, de huisarts,  en de betrokken thuiszorgdiensten. Dit overleg wordt in de meeste situaties georganiseerd door de thuiszorgcoördinator van de gemeente waar u woont.