Cliëntperspectief

Sociaal werk stelt de patiënt, zijn omgeving én de relatie tussen beiden centraal.

De aanpak is laagdrempelig. Door middel van dialoog sluit sociaal werk aan bij het levensverhaal, de beleving en de levenscontext van de patiënt.

De persoon en zijn dynamiek wordt beïnvloed door zijn voorgeschiedenis (verleden), zijn actuele situatie (heden) en zijn gerichtheid op de toekomst. De mens is een psycho-somatische-sociale-existentiële eenheid die onlosmakelijk samenhangt. 

Bovendien creëert sociaal werk de ruimte om het perspectief van de omgeving aan bod te laten komen. Op die manier wordt de verbinding met de realiteit buiten het ziekenhuis gemaakt.

Samen met de patiënt en zijn omgeving zoekt de sociaal werker op tal van domeinen naar duurzame oplossingen op maat.

Kwaliteitsvolle hulpverlening veronderstelt zorg op maat: een zorg die toegespitst is op de unieke en concrete situatie van de patiënt op medisch, psychologisch, maatschappelijk en levensbeschouwelijk vlak.