RITS

Eerstelijnszone RITS - Regio Izegem Tielt Samen - bestaat uit 10 gemeenten: Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Daarmee heeft ELZ RITS de meeste lokale besturen binnen een eerstelijnszone. De diversiteit in aanbod zorgt voor uitdagingen maar biedt ook kansen.

In het bestuursorgaan van eerstelijnszone RITS zijn 16 mensen vertegenwoordigd uit diverse organisaties actief binnen het gezondheids- en welzijnsveld van de eerstelijnszone. Zij doen voorbereidend werk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen worden afgetoetst aan de algemene vergadering en het eerstelijnsforum.

De algemene vergadering bestaat uit ruim 50 stemgerechtigde leden die mee beslissen over de begroting, het beleids- en actieplan en het activiteitenverslag.

De ruime achterban aan eerstelijnsactoren binnen regio Izegem en Tielt vormt het eerstelijnsforum. Deze partners worden jaarlijks twee keer uitgenodigd maar hebben geen stemrecht tijdens de plenaire sessie van de algemene vergadering.

De sociale dienst zetelt samen met een lid van de directie in de algemene vergadering van het RITS.

Binnen deze regio hebben we ook een lokale werking nml ILIS. In deze groep zetelen lokale zorgaanbieders (artsen, thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, …) Het is een ontmoetingsplatform met als doel  elkaar (en elkaars werking) leren kennen, informatie uitwisselen, de samenwerkingen rond de thuiszorg en eerstelijn versterken, projecten opzetten.....

De sociale dienst neemt deel aan deze overlegmomenten.