De dienst oncologie behandelt patiënten met kanker. Kanker is een verzamelnaam voor verschillende ziektes van de cellen. Alle weefsels en organen van het menselijk lichaam zijn opgebouwd uit ontelbare cellen: hersencellen, spiercellen, huidcellen enz. Normale cellen groeien en delen zich om oude cellen te vervangen.

Kanker ontstaat als er iets misgaat in een cel, waardoor de normale groei van de cel ontregeld raakt. Kankercellen beginnen zich ongecontroleerd te delen, dringen door in het omliggende weefsel en richten daar schade aan. De meeste soorten kankercellen vormen een knobbel (tumor).

Opname

De zorg in het  oncologisch dagziekenhuis is ambulante zorg: de patiënt gaat dezelfde dag terug naar huis. Er wordt meestal met een bloedafname in het aanpriklokaal op de afdeling gestart. (tenzij onco@home). Nadien krijgt de patiënt de keuze om naar een relaxzetel of kamer met bed (keuze één- of tweepersoonskamer) te gaan totdat de resultaten van de bloedafname bekend zijn en een eventuele behandeling kan starten. Er is een TV, radio en Wi-Fi beschikbaar. Er wordt de patiënt iets aangeboden om te drinken en desgewenst ook een lichte maaltijd.

Bij opname op de verpleegafdeling met verblijf, kan de patiënt kiezen voor een één- of tweepersoonskamer, naargelang zijn/haar keuze. 

Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen biedt kwalitatieve totaalzorg voor de oncologische patiënt en zijn omgeving. Binnen ons ziekenhuis werken we met oncocoaches. Zij zorgen voor de persoonlijke opvang en ondersteuning van patiënten met een oncologische aandoening en hun naasten doorheen het volledig behandelingstraject.

Er vindt  per oncokliniek een Multidisciplinair Oncologische Consult (MOC) plaats. Dit is een wekelijks of tweewekelijks overleg tussen artsen van verschillende disciplines om voor elke oncologische en hematologische patiënt een specifiek diagnostisch en/of behandelplan op maat op te stellen. De deelnemende zorgverleners (zoals bijvoorbeeld de oncoloog, de radiotherapeut, de chirurg, de radioloog, de anatoom patholoog, maar ook de oncocoach of psycholoog) bespreken de onderzoeksresultaten en er wordt gezamenlijk beslist welk behandelplan het best geschikt is voor de patiënt. Je huisarts wordt hierop uitgenodigd.

Er is ook een nauwe samenwerking met de sociale dienst, de dienst psychologiediëtiekpastorale dienst, palliatief supportteam en de dienst fysische revalidatie.

  Meer info

   

   

  Lees meer

  Contacteer ons

  secretariaat: 051 33 47 10

  dagziekenhuis: 051 33 48 30

  verpleegafdeling: 051 33 43 00

  Locatie

  secretariaat: straat 25

  dagziekenhuis: straat 2

  verpleegafdeling: straat 1

  Openingsuren

  secretariaat:

  maandag: 8 - 12.30 u. en 13.15 u. - 18 u.

  dinsdag: 8 u. - 18 u.

  woensdag: 8 - 12.30 u. en 13.15 u. - 18 u.

  donderdag: 8 - 17.30 u.

  vrijdag: 8 - 17 u.

  dagziekenhuis: 7.15 u. - 17.30 u.

  bezoekuren verpleegafdeling: 14 - 20.00 u.

  Onze artsen

  Contact info

  Hoofdverpleegkundige

  Paramedische diensten

  Praktische info

  • Bereid het gesprek met uw arts voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
  • Breng volgende zaken mee:

   • verwijsbrief van uw huisarts
   • een lijstje van uw huidige geneesmiddelen
   • foto's en/of scans
  • Ga eerst naar de kiosk voor het inlezen van uw identiteitskaart.
  • Indien medicatie wordt voorgeschreven, vraag na hoeveel u ervan moet nemen en hoelang.
  • Draag gemakkelijke kleding en bij voorkeur geen juwelen:

   • losse mouwen indien infuus nodig is
   • bloes of hemd indien poortcatheter aangeprikt moet worden
  • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.

  Oncologie

  Er worden in ons ziekenhuis individuele sessies schoonheidszorgen aangeboden aan kankerpatiënten die in behandeling zijn. Een opgeleide schoonheidsconsulente die nauw samenwerkt met de Stichting tegen kanker voert een gelaatsverzorging uit en geeft advies. De schoonheidszorgen duren ongeveer 45 minuten en zijn gratis. Kankerpatiënten hebben tijdens hun behandeling recht op 6 sessies per jaar. Indien u een afspraak wenst te maken voor de individuele schoonheidszorgen, neem dan contact op met Tine Vanden Bergh (051 33 41 58) of met Lies Deltour (051 33 41 28) of met het oncologisch dagziekenhuis (051 33 48 30).