Maatschappelijk perspectief

Sociaal werk situeert de impact van ziekte en behandeling in een context van maatschappelijke veranderingen.

Sociaal werk kan niet los gezien worden van de context waarin zij/hij opereert, een ziekenhuiscontext die voortdurend in beweging is. Maatschappelijke veranderingen en evoluties dwingen sociaal werkers tot voortdurende reflectie en communicatie over de eigen taakinhoud.(o.a. nieuwe ziekenhuisfinanciering, nieuwe gezinssystemen, demografische veranderingen…)

De integrale aanpak stelt menselijke waardigheid en diversiteit centraal. Hierbij reikt sociaal werk gericht maatschappelijke voorzieningen aan. De sociaal werker bevordert de sociale participatie van de patiënt aan de samenleving.

Het opheffen van sociale uitsluitingsmechanismen om sociale participatie en sociale inclusie te bevorderen, is hiermee wezenlijk verbonden.