Geheugenkliniek

De geheugenkliniek is een dienst die verbonden is aan het geriatrisch dagziekenhuis. Hier kan de patiënt via een ambulante dagopname terecht voor verder diagnostisch onderzoek bij een vermoeden van cognitieve problemen. Afhankelijk van de specifieke problematiek en individuele noden of behoeften die vastgesteld worden binnen de diagnostische fase, kunnen volgende behandelingen voorgesteld worden:

  • psycho-educatie: informatieverstrekking
  • psychologische begeleiding en ondersteuning
  • cognitieve training (i.s.m. ergotherapie en logopedie)

Openingsuren van de geheugenkliniek: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag (1x/mnd) : 8 - 16.30 u.

Wat brengt u mee naar de geheugenkliniek?

  • eventuele doorverwijsbrief
  • lijst van uw geneesmiddelen
  • bril, hoorapparaat
  • wandelstok, rolstoel, rollator

U komt bij voorkeur niet alleen naar de dagkliniek. Breng gerust een familielid/mantelzorger mee die bij u kan blijven tijdens de af te nemen testen.