Ombudsdienst

Alle medewerkers van het ziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke verzorging van u en uw familie.

Niettegenstaande onze inzet en inspanningen kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of uw verblijf.

Bij klachten of problemen kan u in eerste instantie terecht bij de betrokkene zelf of bij de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.

Als dit echter niet tot de gewenste oplossing leidt, kan u zich richten tot de ombudsdienst.

U kan bij de ombudsdienst ook terecht met vragen over de patiëntenrechten of voor inzage in of afschrift van uw patiëntendossier.

De dienst is telefonisch bereikbaar op 051 33 41 67 of via ombudsdienst@sjki.be