Kwaliteitsindicatoren VIP²

De Sint-Jozefskliniek werkt reeds jaren met indicatoren die de kwaliteit van zorg in kaart brengen. Bij de start van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²-project) was het ziekenhuis dan ook enthousiast om hieraan mee te werken.

In dit project worden in verschillende Vlaamse ziekenhuizen gegevens verzameld door patiëntenquêtes, observaties op afdelingen of via cijfers die ingestuurd worden.
De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO. Deze gegevens laten toe om de ziekenhuizen onderling en op een objectieve manier te vergelijken. Daarnaast stimuleren de bekomen resultaten om stil te staan bij de eigen werking en bij te sturen waar nodig.  

Kwaliteitsresultaten

Borstkankerindicatoren

Het rapport toont onze erkenning als satellietborstkliniek. Een satellietborstkliniek dient onder meer een geformaliseerd samenwerkingsverband te hebben met een ziekenhuis dat beschikt over een coördinerende borstkliniek (az groeninge), en dient jaarlijks ten minste 60 nieuwe diagnoses van borstkanker te kunnen aantonen

Lees het volledige rapport

Longkankerindicatoren

Het rapport toont onze resultaten inzake sterftekans na een ingreep of bestraling bij longkanker

Lees het volledige rapport

Patiëntveiligheid

Het rapport toont onze resultaten op het vlak van patiëntveiligheid

Lees het volledige rapport

Rectumkankerindicatoren

Het rapport toont onze resultaten inzake sterftekans na een ingreep bij rectumkanker

Lees het volledige rapport

Vaccinatiegraad COVID-19

Het rapport toont de COVID -19 vaccinatiegraad bij medewerkers en artsen in SJKI

Lees het rapport