Patiënteninfo

Hier vindt u informatie over

- de onthaalbrochure

- ziekenvervoer

- afschrift en inzage van uw patiëntendossier

- patiëntenverenigingen

Onthaalbrochure

In onze onthaalbrochure kan u meer info terugvinden over:

 • uw opname
 • uw verblijf
 • kwaliteit van zorg
 • uw ontslag
 • begeleidende diensten
 • praktische informatie 

Informatie over de financiële aspecten kan u terug vinden op volgende link Financiële info

Raadpleeg onze bezoekuren.

Onthaalbrochure

onthaalbrochure

Ziekenvervoer

Kosten die SJKI betaalt

U wordt vanuit SJKI vervoerd naar een ander ziekenhuis voor een raadpleging, onderzoeken, behandeling,…  op voorschrift van de dokter. Dit  vervoer heen en terug vindt plaats op dezelfde kalenderdag

Kosten die u betaalt

 • U wordt vanuit SJKI vervoerd naar een ander ziekenhuis én het vervoer heen en terug vindt niet plaats op dezelfde kalenderdag. Dit geldt ook indien het vervoer gepland was heen en terug op dezelfde kalenderdag en uw terugkeer dezelfde dag niet doorgaat door bijkomende onderzoeken, complicaties,…
 • U gaat met ontslag naar huis, naar een herstelverblijf, naar een revalidatiecentrum, woonzorgcentrum, kortverblijf …Wanneer u ons vraagt uw ontslagvervoer te regelen via een ambulancedienst dan contacteren wij de dienst(en) waarmee uw ziekenfonds een contract afsloot.
 • U moet – in samenspraak met uw arts - vervoerd worden onder medische en/of verpleegkundige begeleiding
 • Uw vervoer is dringend en moet binnen de 3 uur gebeuren
 • Uw vervoer gebeurt op een feestdag, in het weekend, tijdens de nacht (kosten afhankelijk van uw ambulancedienst)
 •  U had vóór uw opname een afspraak bij een arts in een ander ziekenhuis en wenst vanuit ons ziekenhuis op consult te gaan tijdens uw huidige opname

Info/advies

Informate over de juiste kostprijs kan u bekomen bij

 • uw mutualiteit én uw hospitalisatieverzekering zo van toepassing
 • een medewerker van de sociale dienst. Je kan hen bereiken tijdens de kantooruren via het onthaal 051 33 41 11

 

Patiëntendossier

U kan bij de ombudsdienst terecht voor inzage in of afschrift van uw patiëntendossier. Dit kan telefonisch op 051 33 41 67 of via ombudsdienst@sjki.be.

U vult hiervoor het aanvraagformulier in.

 

U kan vanaf heden ook zelf uw medische gegevens bekijken via volgende platformen 

 • Mynexuzhealth? 

Mynexuzhealth is een beveiligde website en app voor patiënten van nexuzhealth-ziekenhuizen. Via mynexuzhealth krijgt u inzage in uw medisch dossier. Inloggen kan met uw nexuzhealth-codekaart, maar de voorkeur gaat uit naar uw elektronische identiteitskaart of via itsme®. Toelichting over hoe je kan inloggen vind je op volgende link

 • Cozo

Ook via CoZo (het Collaboratief Zorgplatform) kan u uw medische gegevens opvragen. Dit is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. (Meer info in de onderstaande brochure)

 • Mijn Gezondheid/eHealth

Daarnaast is het ook mogelijk via Mijn Gezondheid | eHealth uw gegevens te raadplegen. Klik hierbij op voglende link voor meer informatie.  https://mijngezondheid.belgie.be/#/faq 

 

Bekijk ook de rubriek raadpleeg je dossier.

Patiëntenverenigingen

Het is onmogelijk alle zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen te noteren. Hiervoor verwijzen we naar de website www.zelfhulp.be. Op deze site krijgt u een overzicht van alle zelfhulpgroepen. Een overzicht van de patiëntenverenigingen waar we mee samenwerken, vindt u terug bij visie en beleid.

Indien u informatie wenst over een bepaalde zelfhulpgroep kan u terecht bij uw behandelend arts, de hoofdverpleegkundige of de sociale dienst van ons ziekenhuis.

Daarnaast verwijzen we ook naar de site www.vlaamspatientenplatform.be. Dit platform verdedigt uw belangen.