Opname & ontslag

Onder deze rubriek kan u informatie terug vinden omtrent

 • Inschrijven aan de kiosken aan het onthaal met concreet stappenplan
 • Uw opname
 • De onthaalbrochure
 • Uw ontslag

 

Belangrijk! Breng bij iedere opname, behandeling of onderzoek steeds uw identiteitskaart mee!

De inschrijvingsdienst is open van 6.30u tot 18u30.Je kan hen bereiken op het nummer 051 33 40 34.

Inschrijven aan de kiosken aan het onthaal

Meld u ALTIJD eerst aan bij een kiosk. De kiosken bevinden zich tegenover het onthaal. 

Inschrijven kan in een aantal eenvoudige stappen.

Lees onderstaande nota met de te volgen stappen.

Iets onduidelijk bij het binnenkomen van het ziekenhuis? Neem contact met een onthaalmedewerker. 

Stappenplan bij het gebruik van de kiosk

Stappenplan inschrijving kiosk

Uw opname

Stelt de behandelend arts een opname voor, schrijf u dan altijd op voorhand in via de inschrijfkiosk. De kiosken bevinden zich tegenover het onthaal. Breng de documenten mee die u van uw arts gekregen hebt, dit zorgt voor een vlotter verloop van uw inschrijving. De medewerkers bezorgen u de nodige informatie omtrent uw ziekenhuisopname, kamerkeuze en financiële kosten. Beschikt u over een hospitalisatieverzekering met derdebetalersregeling, gelieve dit steeds te melden.

Wat brengt u mee?

Voor uw inschrijving

 • identiteitskaart / internationaal paspoort
 • voor kinderen tot 12 jaar ISI +kaart of ID-kaart of SIS-kaart
 • voor personen met een buitenlandse domicilie:
 1. niet dringende opname: Europese verzekeringskaart of garantieverklaring
 2. dringende opname: Europese verzekeringskaart
 3. geld of betaalkaart om een (eventueel) voorschot te betalen
 • formulier hospitalisatieverzekering en/of hospitalisatieverzekeringskaart
 • naam en telefoonnummer van een contactpersoon
 • naam van uw huisarts
 • bij een arbeidsongeval:
 1. datum van het arbeidsongeval
 2. verzekeringsmaatschappij en polisnummer
 3. gegevens van uw werkgever
 • In geval van een verkeers-, school- of sportongeval wordt de opname beschouwd als een gewone opname. Alles wordt geregeld via uw ziekenfonds, u ontvangt een factuur voor het persoonlijke aandeel die u na betaling kunt indienen bij uw verzekering, school of sportvereniging.
 • formulier “vertrouwelijk” ingevuld te bezorgen aan uw ziekenfonds binnen 48u
 • betalingsverbintenis van een OCMW of een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten. Bij consultatie moet u steeds uw betalingsverbintenis tonen aan de arts of het secretariaat. Pas dan kan u een tussenkomst genieten. Anders moet u zich eerst wenden naar het OCMW van uw gemeente.

Voor het medisch team bij opname

 • brief van de huisarts of specialist
 • vaccinatiekaart en allergiekaart
 • uitslagen van onderzoeken, radiografieën, …
 • thuismedicatie (ook puffer), insulinepennen, …, met dosering. Gebruik hiervoor de papieren zak die u kreeg in het ziekenhuis.
 • ingevuld patiëntenboekje voor chirurgische ingreep (groen-MOD)
 • attest voor terugbetaling van bepaalde medicatie

Voor uw verblijf

 • toiletgerief, washandjes, handdoeken
 • ondergoed, slaapkledij, kamerjas, pantoffels (bij voorkeur gesloten model)
 • bril, lenzen, hoorapparaat, tandprothese
 • wandelstok, krukken, looprek of andere hulpstukken
 • huisdieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis, tenzij om medische redenen.

Documenten die u ontvangt samen met uw onthaalbrochure

 • de opnameverklaring en toelichting
 • een blad met info omtrent morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan patiënten
 • een overzicht van de artsen en afdelingen
 • financiële regeling

Aan de inschrijvingsdienst kunt u de lijst van (niet)-verbonden artsen raadplegen. Tevens kunt u een overzicht van de prijzen van (para)farmaceutische producten en implantaten opvragen.

In de wachtzaal van deze dienst vindt u een aantal brochures met aanvullende informatie.

Onze sociale dienst staat vóór en tijdens uw opname in voor uw ondersteuning bij de emotionele en rationele gevolgen van uw ziekte en behandeling. U kan er bij hen terecht voor advies en doorverwijzing bij materiële/financiële moeilijkheden en bij de aanvraag van sociale voorzieningen. De dienst kan u ook helpen bij de voorbereiding van uw ontslag.

In onze onthaalbrochure kan u meer info terugvinden over:

 • algemene informatie over het ziekenhuis, 
 • uw opname
 • uw verblijf
 • kwaliteit van zorg
 • uw ontslag
 • begeleidende diensten
 • praktische informatie 

 

Onthaalbrochure

onthaalbrochure

Bezoekuren

Raadpleeg onze bezoekuren.

Uw ontslag

Uw arts beslist wanneer u naar huis mag. Hij bespreekt de datum en het uur van ontslag met u. Vóór uw vertrek krijgt u advies en praktische informatie over uw medicatie, dieet, activiteiten, controle, thuiszorg, hulpmateriaal,...

U krijgt een beknopt medisch verslag mee voor uw huisarts. Informeer uw familie over uw ontslag en bespreek uw vervoer.

Breng uw ziekenfonds op de hoogte als u na uw ziekenhuisverblijf nog een tijd arbeidsongeschikt blijft. Vraag uw arts vóór uw vertrek de nodige formulieren in te vullen.