Onco@home

Wat is onco@ home?

Wanneer jij of een familielid geconfronteerd wordt met kanker gaat er vast en zeker heel wat door je hoofd. Naast alle persoonlijke bezorgdheden doen er zich ook praktische bekommernissen voor. Om je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen werd ‘Onco@ home’ in het leven geroepen. Binnen dit project worden een deel van de gespecialiseerde zorgen thuis toegediend om zo jouw verblijf op het dagziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, of onnodige ziekenhuisbezoeken te vermijden.  Hiervoor werken we sinds eind mei 2021 samen met een aantal thuisverpleegkundigen die intensief door de ziekenhuizen (Sint-Jozefskliniek Izegem, az groeninge Kortrijk en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem) opgeleid werden om je bezoek aan het dagziekenhuis voor te bereiden. 'Onco@ home is mogelijk met de steun van Kom op tegen Kanker. 

Thuishospitalisatie laat toe om een deel van de gespecialiseerde zorg thuis te laten plaatsvinden. Een gespecialiseerde thuisverpleegkundige doet thuis een bloedname, bevraagt eventuele symptomen en controleert de vitale parameters. Met die voorbereiding gaan de zorgverleners van het betrokken ziekenhuis na of de behandeling de volgende dag veilig kan doorgaan in het ziekenhuis en kan ze al voorgeschreven en (voor)bereid worden. Hierdoor verloopt de dagopname vlotter en is de patiënt sneller terug thuis.

Bent u in behandeling voor kanker in ons ziekenhuis?

Uw behandelend arts kan u vertellen of thuishospitalisatie in uw situatie mogelijk is. Indien u in aanmerking komt dan heb je de vrije keuze om al dan niet te kiezen voor onco@ home. 

Informatie?

Meer info kan je verkrijgen via het oncologisch dagziekenhuis op het nummer 051 33 48 30 of via de contactpersoon Kaat Sioen kaat.sioen@sjki.be

Folder onco@home

Folder onco@home

Een paar getuigenissen:

Een patiënt vertelt: “Vijftien jaar geleden kreeg ik ook een kankerbehandeling. Toen spendeerde ik vaak de hele dag in het ziekenhuis en zat ik lang te wachten. Nu gebeurt de voorbereiding voor de chemotherapie de dag ervoor bij mij thuis door een thuisverpleegkundige die daar speciaal voor opgeleid is. In het ziekenhuis ga ik enkel langs bij de arts en daarna krijg ik mijn behandeling. Dat gaat sneller en ik ervaar minder stress.”

Een verpleegkundige getuigt: “Er zijn ook patiënten die bewust niet voor thuishospitalisatie kiezen. Sommigen geven aan zich veiliger te voelen in het ziekenhuis, anderen willen het thuisfront wat afschermen van hun zorgtraject. Elke patiënt die in aanmerking komt voor thuishospitalisatie, heeft de vrije keuze om al dan niet voor deze zorgvorm te kiezen. Dat vind ik persoonlijk een van de grote sterktes van dit project.”

Een thuisverpleegkundige die meewerkt aan Onco@ home getuigt: “Het mooie aan dit project is dat de patiënt echt centraal staat. Vanuit zijn of haar situatie wordt bekeken of bepaalde zorg ook thuis kan gebeuren in nauw overleg met alle betrokken zorgpartners. Als thuisverpleegkundige ben je thuis de ogen van de arts en volg je mee op hoe je patiënt de vorige therapie heeft ervaren, of er bijwerkingen waren … Ook de samenwerking met andere thuisverpleegkundigen en de zorgverleners in het ziekenhuis ervaar ik als heel positief.

Deel uw ervaring

Bent u onlangs bij ons geweest? Vertel ons over uw ervaring. Zo maken we onze dienstverlening elke dag een beetje beter!

Deel uw ervaring over ons ziekenhuis