Het oncologisch dagziekenhuis behandelt oncologische patiënten. Naast de verpleegkundigen en artsen is er een multidisciplinair team beschikbaar bestaande uit onze begeleidingsverpleegkundigen, sociale dienstpsychologe, diëtistepastorale dienst.

Hoe verloopt de dagopname?

U schrijft zich steeds in bij de opnamedienst. Daar zal u klevers ontvangen die u meebrengt naar onze afdeling. Daar mag u zich aanmelden aan de balie. Het zou kunnen dat u eventjes moet wachten. De verpleegkundige zal u een plaats aanwijzen. Dit is meestal één van de aanprikkamers, waarna u uw verdere therapie kan krijgen in één van de relaxzetels. Iedere patiënt heeft een afzonderlijk beloproepsysteem waarmee ook radio en TV bediend kunnen worden.

Verloop van de therapie

Meestal vraagt de arts om een bloedafname uit te voeren. Pas wanneer de resultaten bekend zijn, kan de therapie starten. Soms moet deze gewijzigd of tijdelijk gestopt worden. Indien u problemen hebt rond braken, diarree, obstipatie of pijn kan u dit altijd melden aan de verpleegkundige. Hij/zij zal dit doorgeven aan de arts die u zo nodig aangepaste medicatie kan voorschrijven. Uw arts komt langs op het dagziekenhuis.

Indien u de arts apart wenst te spreken, beschikt de afdeling over een gesprekslokaal. Er wordt u iets aangeboden om te drinken en eventueel een maaltijd.

Bij ontslag krijgt u de nodige medicatie en wordt de eventuele volgende opnamedatum meegegeven. Attesten of formulieren die moeten ingevuld worden, kan u bezorgen aan de verpleegkundigen.

Contacteer ons

051 33 48 30

051 33 43 00 (buiten de uren, indien dringend)

Locatie

straat 2

Openingsuren

7.30 - 17.30 u.

(gelieve de middagrust te respecteren)

Onze artsen

Contact info

Hoofdverpleegkundige

Diensten

Paramedische diensten

Praktische info

 • Bereid het gesprek met uw arts voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
 • Breng volgende zaken mee:

  • een lijstje van uw huidige geneesmiddelen
  • foto's en/of scans
 • Ga eerst naar de kiosk voor het inlezen van uw identiteitskaart.
 • Indien medicatie wordt voorgeschreven, vraag na hoeveel u ervan moet nemen en hoelang.
 • Draag gemakkelijke kleding en bij voorkeur geen juwelen:

  • losse mouwen indien infuus nodig is
  • bloes of hemd indien poortcatheter aangeprikt moet worden
 • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.

Oncologisch dagziekenhuis