Patiëntveiligheid

Wij wensen u naast een kwaliteitsvolle zorg ook een veilige zorg aan te bieden. We werken actief rond een aantal veiligheidsthema’s.

  • Identificatiebandje

Elke patiënt krijgt een identificatiebandje. Het is belangrijk dat u dit steeds draagt en dit tot op het moment dat u het ziekenhuis mag verlaten. Tijdens uw verblijf wordt regelmatig naar uw naam, voornaam en geboortedatum gevraagd en wordt uw bandje gecontroleerd.

  • Hoe voorkomen we dat patiënten vallen

Screening en behandeling

Bij elke patiënt bekijken we hoe vlot die kan bewegen en de mentale toestand . Afhankelijk van het resultaat, nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat u valt.

In het ziekenhuis noteren de arts, verpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut en sociale dienst  in uw persoonlijke folder gerichte adviezen en oefeningen.

Bent u ouder dan 75 jaar en wenst u  een screening van uw valrisico? Dan kan u ook terecht in ons geriatrisch dagziekenhuis.

Tips  in de thuissituatie

Is er een risico dat u  valt in het ziekenhuis, thuis of in het woonzorgcentrum? Dan krijgt u een folder met tips van de ergotherapeuten en kinesisten. In die folder staat ook info over hoe u thuis veilig kan wonen zonder te vallen. De ergotherapeuten en kinesisten kunnen u ook doorverwijzen naar uw huisarts, uw ziekenfonds, ergotherapie aan huis …

Wij geven de tips ook door aan de mensen die u thuis of in het woonzorgcentrum verzorgen .

Gratis infosessie

Wil u meer info? Elke laatste woensdagnamiddag van de maand organiseren we een gratis infosessie over valpreventie. Wil u deelnemen? Stuur dan een mail naar jolien.desmet@sjki.be of ben naar 051 33 41 66

 

  • Checklijst  'veilige heelkunde'

In het ziekenhuis wordt een checklijst “veilige heelkunde” gehanteerd om belangrijke gegevens vóór, tijdens en na uw ingreep te controleren.

  • Veiligheid in het ziekenhuis

Ons ziekenhuis beschikt over een erkende bewakingsdienst (Vergunning FOD Binnenlandse Zaken, ond.nr. 0464.280.107) die maatregelen neemt om kleine criminaliteit zoals diefstal, vandalisme en agressie te voorkomen. Toegangsdeuren zijn beveiligd en er is camerabewaking.

Onze erkende bewakingsdienst  is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Amma Assurances, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel. Het polisnummer is 206044.

  • Breng geen waardevolle voorwerpen mee

Wees alert en bewaak zelf uw eigendommen. Daarom brengt u beter geen waardevolle voorwerpen of geld mee. Hebt u die toch bij, bezorg deze dan aan een verpleegkundige tegen ontvangstbewijs. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.