Begeleidingscommisssie

De sociale dienst organiseert 1 maal per jaar een overleg met de thuiszorgdiensten, de woonzorgcentra, de apothekers, de huisartsenkringen en de dagcentra uit de regio. Dit overleg heeft als doel informatie uit te wisselen, knelpunten te detecteren, vorming aan te bieden, concrete afspraken omtrent opname en ontslag te bespreken en  de samenwerking te optimaliseren, zodat we samen zo goed mogelijk tegemoet komen aan de noden en behoeften van de patiënten en hun omgeving.