Euthanasie is de opzettelijke levensbeëindiging door een arts op verzoek van de patiënt binnen strikte voorwaarden.

Enkel de patiënt zelf kan om euthanasie vragen en moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • een ernstige en ongeneeslijke aandoening hebben
  • ondraaglijk lijden
  • vrijwillig euthanasie vragen (nooit onder druk)
  • meerdere keren met de arts over euthanasie spreken
  • verzoek op papier aan de arts richten

In België is euthanasie geregeld in de Euthanasiewet van 28 mei 2002.

Ons ziekenhuis beschikt over een palliatief support team waarbij u met uw vragen omtrent levensbeëindiging terecht kan.

 

Lees meer

Contacteer ons

palliatief support team: 051 33 41 58

onthaal: 051 33 41 11

Locatie

palliatief support team: straat 25

 

Openingsuren

palliatief support team: maandag-vrijdag: 8 - 17 u.

 

 

Contact info

Verpleegkundigen

Paramedische diensten

Praktische info

Voor verdere info omtrent euthanasie, raadpleeg uw behandelend arts of het palliatief support team.

Euthanasie

Binnen ons ziekenhuis is euthanasie mogelijk wanneer aan een aantal wettelijke en andere voorwaarden voldaan wordt.