Patiëntenparticipatie

We proberen via verschillende kanalen patiënten en hun mantelzorgers te betrekken.

Patiëntenborden

Binnen ons ziekenhuis hangen op bepaalde afdelingen patiëntenborden met algemene gegevens, het zorgplan, de doelstellingen en vragen van de patiënt. Aan de hand van de patiëntenborden willen we duidelijke doelstellingen formuleren en hierbij patiënten en hun naasten betrekken.

Overdracht aan bed

Deze toepassing zijn we stapsgewijs aan het integreren in ons ziekenhuis. Bij overdracht aan bed houden de verpleegkundigen de overdracht aan je bed in jouw aanwezigheid. We willen hiermee de patiënt beter informeren en betrekken in zijn eigen zorgproces.

Patientenadviesraad en bevragingen

Onze patiënten zijn onze partner in het continu streven naar verbetering en ons kwaliteitsdenken. Hun ervaringsdeskundigheid draagt bij tot de verdere uitbouw en organisatie van ons ziekenhuis. We ontwikkelen methoden om in overleg te gaan met patiënten. Uit hun goede of minder goede ervaringen ontwikkelen en verankeren we verbeteracties in de hele organisatie.

Patientenforum

Sinds 2019 hebben we een adviesraad om samen met onze patiënten en hun naasten aan de slag te gaan met hun verbetersuggesties en onze adviesvragen. Dit patiëntenforum heeft als doel te luisteren naar de ervaringen van patiënten en mantelzorgers in ons ziekenhuis om op die manier onze kwaliteit te verbeteren. 

Wens jij deel uit te maken van ons patiëntenforum? Wens jij samen met ons mee te denken over hoe we onze patiëntenzorg optimaal kunnen organiseren, neem dan contact op  met Ann Herman 051 33 41 67 of stuur een mail naar ann.herman@sjki.be

We vragen een inspanning om 2 maal per jaar deel te nemen aan een namiddagoverleg.

Leeftijd is geen voorwaarde, wel dat u hier patiënt bent en hier werd verzorgd of op consultatie kwam.

Bevragingen

We nemen systematisch deel aan alle bevragingen vanuit het Vlaams Patiënten Platform.

Het rapport brengt de ervaringen van patiënten met onze zorg in kaart.

Lees het rapport ‘dagopname’

Lees het rapport ‘opname’