Netwerk en partners

SJKI maakt deel uit van het E17-ziekenhuisnetwerk en heeft reeds geruime tijd een nauwe samenwerking met az groeninge Kortrijk. Beiden ziekenhuizen hebben het voornemen om te evolueren naar één vzw met twee erkende ziekenhuizen.

Samenwerking met az groeninge

Samen magazine van de SJKI en az groeninge

Het E17-ziekenhuisnetwerk

De zeven ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk streven samen naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk. Hoe de partners dat in de praktijk wensen te realiseren, schreven ze neer in hun regionaal zorgstrategisch plan voor de toekomst. Op 3 mei 2023 stelden de ziekenhuizen dit voor in de Commissie Zorgstrategie. Men gaf er alvast aan dat het plan goed uitgewerkt is en juichte toe dat de zorgstrategische visie vertrekt van meetbare kwaliteit van zorg die gemonitord wordt.  

Centraal staat dat elke patiënt kan rekenen op toegankelijke basisspecialistische zorg dichtbij huis, en wanneer nodig een beroep kan doen op (super)specialistische zorg bij één van de zorgpartners van het eigen ziekenhuis, binnen het netwerk of wanneer aangewezen bij andere zorgactoren uit het zorggebied. Elk van de netwerkpartners vormt zo een toegangspoort tot het netwerk en biedt eenzelfde niveau van kwaliteit van zorg. Door het leveren van waardegedreven zorg wil het ziekenhuisnetwerk inspelen op de huidige en toekomstige zorgbehoeften van zijn patiënten.  

Om deze visie in het veranderend en uitdagend zorglandschap blijvend te kunnen bewerkstellingen, versterken verschillende partners binnen het netwerk hun onderlinge doorgedreven en vaak  jarenlange samenwerking. Daarmee spelen ze ook in op de vraag van de overheid om te streven naar meer samenwerking om met de nodige draagkracht de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo bundelen AZ Sint-Elisabeth in Zottegem en az glorieux in Ronse hun krachten binnen de recent opgerichte overkoepelende vzw ZORG. AZ Maria Middelares in Gent en AZ Sint-Vincentius Deinze zetten vanaf 1 januari 2024 samen hun weg verder als een ééngemaakte vzw die beide ziekenhuizen zal beheren. Ook az groeninge in Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek in Izegem hebben het voornemen om te evolueren naar één vzw met twee erkende ziekenhuizen. Het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem tot slot blijft inzetten op een zeer nauwe en doorgedreven samenwerking op medisch en zorgondersteunend gebied met az groeninge enerzijds en AZ Maria Middelares anderzijds. 

Naast deze interne samenwerkingsverbanden blijven de zeven E17-ziekenhuizen zich met vereende krachten inzetten voor de verdere uitbouw van het E17-ziekenhuisnetwerk. Daarbij gaat veel aandacht naar diverse projecten, zoals het gemeenschappelijke dashboard met kwaliteitsindicatoren, het HOST-project, het gemeenschappelijke labo voor prenatale diagnostiek (NIPT), samenaankoop … 

 

Partners van de vzw E17-ziekenhuisnetwerk:

 AZ Glorieux Ronse

 AZ Groeninge Kortrijk

 AZ Maria Middelares Gent

 O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem

 AZ Sint-Elisabeth Zottegem

 Sint-Jozefskliniek Izegem

 Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Bezoek de website op volgende link https://www.e17ziekenhuisnetwerk.be/

 

Jaarverslag 2022 E17-ziekenhuisnetwerk

In het jaarverslag van het E17-ziekenhuisnetwerk lees je de belangrijkste nieuwigheden, evoluties en ontwikkelingen van 2022.

In 2022 is er hard gewerkt aan de neerslag van onze visie op onze zorg, nu en in de toekomst, in het regionaal zorgstrategisch plan. Centraal daarin staat dat elke patiënt kan rekenen op toegankelijke zorg dichtbij huis.

Elk van de netwerkpartners vormt zo een toegangspoort tot het netwerk en biedt eenzelfde niveau van kwaliteit van zorg. Door het leveren van waardegedreven zorg wil ons ziekenhuisnetwerk bewust inspelen op de huidige en toekomstige zorgbehoeften van onze patiënten.

Binnen ons netwerk gingen verschillende werkgroepen aan de slag met de uitwisseling van kennis en expertise om zo kwaliteits- en efficiëntiewinsten te realiseren. Naast deze interne projecten ging ook heel wat aandacht naar overleg met externe partners, en in het bijzonder de eerste lijn.

U kan het jaarverslag hierbij nalezen. 

 

Jaarverslag E17-ziekenhuisnetwerk

Jaarverslag E17-ziekenhuisnetwerk 2022