Schriftelijk verzoek

Het actuele schriftelijk verzoek kan heel eenvoudig en mag op eender welk papier geschreven staan. Het moet volgende zaken bevatten:

  • minimaal de tekst 'ik wil euthanasie'
  • de datum van het verzoek
  • de naam en handtekening van de aanvrager

Indien de patiënt dit zelf niet meer kan doen, mag iemand anders het in zijn/haar plaats doen. Die persoon mag geen belang hebben bij het overlijden van de patiënt, bv. geen erfgenaam. De schrijver vermeldt zijn/haar naam, de naam van de behandelende arts en de reden waarom de patiënt het verzoek niet zelf schreef.