Op de Sp Revalidatiedienst worden patiënten opgenomen die na een ingreep of letsel verdere behandeling nodig hebben om te herstellen. Het verblijf op de revalidatieafdeling moet de schakel vormen tussen verder herstel tijdens de hospitalisatie en terugkeer naar het dagelijkse leven. Een opname op de SP dienst is afhankelijk van de aandoening die u heeft en of er revalidatie mogelijk is en kan enkel na goedkeuring door de arts.

Om de behandeldoelstellingen te bereiken, wordt in een team samengewerkt met medewerkers van verschillende disciplines. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een logopediste, een psychologe, een maatschappelijk werker en de arts. De resultaten van de behandeling worden voortdurend opgevolgd en er wordt wekelijks overlegd om de behandelingen vanuit de verschillende invalshoeken op mekaar af te stemmen.

We proberen zoveel mogelijk de familie te betrekken in het revalidatieproces. Na overleg met de afdeling kan de familie tijdens het verblijf de mantelzorg opnemen en het revalidatieproces van dichtbij meevolgen. De arts is elke maandagnamiddag beschikbaar tijdens de zaalronde.

De kostprijs van het verblijf kan je terug vinden onder financiële info

Contacteer ons

051 33 42 70

Locatie

straat 75

Bezoekuren

maandag - vrijdag: 16 - 20 u.

weekend: 14 - 20 u.

Onze artsen

Contact info

Hoofdverpleegkundige

Paramedische diensten

Praktische info

Wat brengt u mee?

  • Kleding: voorzie voor overdag gemakkelijk zittende (sport)kleren (bv. training). Slaapkleding wordt alleen ’s nachts gedragen.

  • Schoenen: zorg voor gesloten schoenen die goed aansluiten (minder risico op vallen) en die gemakkelijk aan en uit te trekken zijn. Aangepaste schoenen zijn ook te verkrijgen via onze dienst fysische revalidatie.

Revalidatie (hospitalisatie SP dienst)