Op intensieve zorgen verblijven patiënten die tijdelijk intensieve bewaking en verzorging nodig hebben bij een ernstige ziekte, een heelkundige ingreep of een ongeval met zware verwondingen.

De patiënt is verbonden aan een monitor die continu de vitale parameters (bv. bloeddruk, pols,…) weergeeft. Dit is ook zichtbaar op een centrale monitor in het bureau van de verpleegkundigen. Meestal krijgt de patiënt zuurstof toegediend via een masker of een neusbril. Bij sommige patiënten wordt de ademhaling geheel of gedeeltelijk ondersteund door een beademingstoestel. In het kader van patiëntveiligheid is er ook camerabewaking in de kamer.

Onze afdeling heeft 7 intensieve zorgenbedden. We werken met een team van 16 verpleegkundigen die dag en nacht klaarstaan om de beste zorg aan uw familielid te geven. Het verpleegkundig team heeft bijkomende opleidingen gevolgd.

Wij vragen om de bezoekuren te respecteren en het bezoek kort te houden. Gelieve zich te beperken tot 2 bezoekers. Kinderen mogen op bezoek komen, maar bespreek dit zeker vooraf met het team.

Lees meer

Contacteer ons

051 33 42 41

intb2@sjki.be

Locatie

straat 8

Bezoekuren

14.30 - 15.30 u.

18.30 - 19.30 u.

Onze artsen

Contact info

Hoofdverpleegkundige

Paramedische diensten

Praktische info

Wat brengt u mee?

  • identiteitskaart en gegevens over uw hospitalisatieverzekering
  • ingevuld patiëntenboekje (bij operatie)
  • gegevens van uw contactpersoon
  • thuismedicatie  (gebruik uw thuismedicatiezak)
  • toiletgerief : tandenborstel, tandpasta, ...(wasgerief en zeep is niet nodig)
  • ondergoed, gesloten antislippantoffels (slaapgerief is niet nodig)
  • persoonlijke hulpmiddelen : bril, lenzen, hoorapparaat, wandelstok, krukken,  …

Intensieve zorgen

Aarzel niet om op de afdeling uitleg te vragen. De verantwoordelijke verpleegkundige die voor uw familielid zorgt, staat voor u klaar om u te informeren. Als u dit wenst, kan de verpleegkundige een afspraak regelen met de behandelende arts. Indien de toestand van de patiënt achteruitgaat, wordt de familie telefonisch verwittigd.

U kan 24/7 telefonisch informeren naar de toestand van uw familielid. Vanwege het beroepsgeheim wordt er telefonisch beperkte informatie gegeven. Wij vragen om één contactpersoon aan te stellen om de telefonische contacten te onderhouden.

Opname van kinderen

Indien uw kind op intensieve zorgen verblijft, is de intensivist de opnamearts. Deze arts informeert de pediater en coördineert de samenwerking met de betrokken artsen. De verpleegsters nemen zo nodig contact  op met de medewerkers van de afdeling pediatrie. Eén ouder mag steeds bij het kind blijven. In afspraak met de verpleegkundigen kan gezorgd worden voor overnachting bij uw kindje.

Ziekenhuishygiëne

Ontsmet uw handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer. Indien u verkouden bent of recent een infectie heeft doorgemaakt, draag dan een masker. Bloemen en planten kunnen een bron van infectie zijn en worden niet toegelaten.