Nucleaire geneeskunde is beeldvorming aan de hand van een  kleine hoeveelheid zeer licht  radioactieve stof (helemaal niet schadelijk)  die gericht één bepaalde functie van het lichaam  in het licht stelt (bot, nier, hart, schildklierweefsel, hersenen). Hierbij wordt het product meestal in een vene ingespoten. Deze beeldvorming geeft extra informatie over de functie van bepaalde organen, daar waar radiologische beeldvorming voornamelijk anatomische informatie geeft. Onderzoeken zijn dus complementair. De meest frequente indicaties zijn botletsels (slijtage, ontsteking, trauma, fractuur, prothesen,...). Zeker bij blijvende botpijn, zelfs met negatieve radiologische bevindingen, is zo’n botscan aangewezen.

De dienst voert ook dagelijks onderzoeken uit naar (schild)klierproblemen, hartstoornissen (kransslagaders), sentinelprocedure, …

Meestal worden er direct na de injectie een aantal foto’s genomen. Afhankelijk van het soort onderzoek is het nodig dat men na enkele uren nog eens terugkomt, dit om het ingespoten product voldoende te laten inwerken (tussen 2 en 6u later). Na deze wachttijd worden dan gerichte foto’s van heel het lichaam genomen.

Waar er bij radiologie een straling plaatsvindt telkens wanneer er een foto wordt genomen, is dit bij nucleaire geneeskunde niet het geval. Gezien het product de straling in uw lichaam uitzendt, capteert de camera deze en bijgevolg is de bestraling gelijk, ongeacht of men nu 1 of 4 foto’s neemt.  Dit product werkt echter maar 6 tot 10 uren waardoor de straling dat het uitzendt steeds kleiner wordt. Daardoor heeft de patiënt op het einde van de dag quasi geen straling meer in het lichaam. Deze beeldvorming veroorzaakt geen bijwerkingen of nadelen.

Het is wel aangewezen om na de injectie 1 liter water te drinken zodat het product sneller wordt uitgeplast.

Zwangere (of mogelijks zwangere) vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, dienen dit te melden bij het maken van de afspraak.

Contacteer ons

051 33 40 05

Locatie

straat 95

Openingsuren

maandag t.e.m. donderdag: 8 - 16.30 u.

Onze artsen

Praktische info

 • Bereid het gesprek met uw arts voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
 • Breng volgende zaken mee:

  • uw aanvraagbrief voor het onderzoek
  • een lijstje van uw huidige geneesmiddelen
  • foto's en/of scans
 • Ga eerst naar de inschrijvingsdienst voor het inlezen van uw identiteitskaart.
 • Verwittig bij mogelijke zwangerschap en/of allergie.
 • Indien medicatie wordt voorgeschreven, vraag na hoeveel u ervan moet nemen en hoelang.
 • Draag gemakkelijke kleding en bij voorkeur geen juwelen.
 • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan. Producten worden per patiënt aangekocht en werken slechts 1 dag, daarna zijn ze niet meer bruikbaar. Er zal bijgevolg een kost van 17 euro voor Technetium en 20€ aangerekend worden voor het niet nakomen van de afspraak.