De interne liaison is één van de pijlers van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. Dit zorgprogramma omvat daarnaast ook de geriatrische verpleegafdelingen, het geriatrisch dagziekenhuis, de geriatrische consultaties en de externe liaison.

Een groot aantal ouderen verblijven op een niet-geriatrische afdeling. Ook voor deze patiënten is een specifieke aanpak nodig. Bij deze 75-plussers komt het interne liaisonteam langs. Het team bestaat uit een geriater, verpleegkundigen en een ergotherapeut. Zij worden verder ondersteund door een kinesistediëtiste, psychologe, logopediste, maatschappelijk assistente en de pastorale dienst. Zij stellen hun deskundigheid ter beschikking van de artsen en verpleegkundigen van de afdeling. Zij brengen een aantal risicofactoren (o.a. osteoporose, ondervoeding, valrisico, …) en leeftijdsgebonden problemen (o.a. gehoorsvermindering, geheugenproblemen, …)  in kaart aan de hand van een aantal onderzoeksschalen. Ze stellen een advies op voor de behandelende arts en de verpleegkundigen van de afdeling en doen zo nodig een beroep op de ondersteunende diensten.

Contacteer ons

Biesbrouck Sofie: 051 33 41 35

Joye Martine: 051 33 41 90

Locatie

komen langs bij de patiënt op de afdeling

Openingsuren

maandag - donderdag: 7.45 - 16.15 u.

vrijdag: 7.45 - 14.30 u.

Contact info

Hoofdverpleegkundigen

Verpleegkundigen

Paramedische diensten

Praktische info

 • Bereid het gesprek met uw arts voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
 • Breng volgende zaken mee:

  • verwijsbrief van uw arts
  • een lijstje van uw huidige geneesmiddelen
  • allergiekaart
  • gegevens van contactpersonen of mantelzorgers
  • stevige, slipvrije en gesloten schoenen
  • bril, hoorapparaat
  • eventueel eigen rolstoel, rollator, wandelstok
 • Ga eerst naar de kiosk voor het inlezen van uw identiteitskaart.
 • Draag gemakkelijke kleding en bij voorkeur geen juwelen.
 • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.