Wilsverklaring euthanasie (bij onomkeerbaar coma)

De euthanasiewet voorziet de mogelijkheid om de vraag naar euthanasie op voorhand neer te schrijven voor als men zich later in een onomkeerbare coma zou bevinden.

Hiervoor moet onderstaand formulier ingevuld worden in het bijzijn van 2 getuigen waarvan 1 geen erfgenaam is.

Dit document is onbeperkt geldig. 

De wilsverklaring euthanasie (bij onomkeerbaar coma) is niet hetzelfde als een actuele vraag naar euthanasie. 

 

 

Brochure voorafgaande zorgplanning - Leif Plan

leifplan_04-23.pdf