Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en sprituele aard.

Palliatieve zorg biedt ondersteuning aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan de dood, maar biedt tegelijkertijd ook steun aan de familie om te helpen omgaan met de ziekte van de patiënt en met hun eigen gedachten en emoties.

Palliatieve zorg is een garantie voor zorgvuldig en zorgzaam omgaan met levenseinde vragen (palliatieve sedatie, wilsverklaring,euthanasie ...).

Ons palliatief support team is een patiëntenbegeleidingsteam dat ter beschikking staat van de verschillende diensten binnen ons ziekenhuis onder leiding van een coördinator.

Het ziekenhuis beschikt niet over een palliatieve eenheid. Wij werken hierbij samen met de palliatieve eenheden in de regio.

Contacteer ons

palliatief support team: 051 33 41 58

onthaal: 051 33 41 11

Locatie

palliatief support team: straat 25

onthaal: straat 20

Openingsuren

palliatief support team: maandag-vrijdag: 8 - 17 u.

Contact info

Diensten

Paramedische diensten

Verpleegkundigen

Praktische info

Voor verdere info omtrent palliatieve zorg, raadpleeg uw behandelend arts of het palliatief support team.