De externe liaison is één van de pijlers van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. Deze opdracht wordt gerealiseerd door de teams van de geriatrische verpleegafdelingen, het geriatrisch dagziekenhuis, de interne liaison en de geriatrische consultatie van bij de opname tot het ontslag van de patiënt.

De externe liaison heeft als doel de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts, de coördinerende en raadgevende arts, de apothekers en de zorgverstrekkers van de woonzorgcentra en de thuiszorg. Op die manier wordt  de continuïteit van de zorg  geoptimaliseerd en onnodige opnames worden vermeden.

Lees meer

Contacteer ons

ontslagmanager Termote Delphine: 051 33 41 69

ontslagmanager Desmet Jolien 051 33 41 66

Locatie

straat 73

Openingsuren

maandag - vrijdag: 8.30 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u.

Contact info

Hoofdverpleegkundigen

Diensten

Paramedische diensten

Praktische info

Hebt u vragen over het zorgprogramma geriatrie of over de werking van de externe liaison? Contacteer onze ontslagmanager Termote Delphine: 051 33 41 69.