Alle medewerkers van het ziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke verzorging van u en uw familie.

Niettegenstaande onze inzet en inspanningen kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of uw verblijf.

Bij klachten of problemen kan u in eerste instantie terecht bij de betrokkene zelf of bij de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.

Als dit echter niet tot de gewenste oplossing leidt, kan u zich richten tot de ombudsdienst.

U kan bij de ombudsdienst ook terecht met vragen over de patiëntenrechten of voor inzage in of afschrift van uw patiëntendossier.

Contacteer ons

051 33 41 67

ombudsdienst@sjki.be

 

Locatie

straat 73

Openingsuren

maandag - vrijdag: 8 - 17 u.

(niet op donderdag)

Contact info

Ombudspersoon

Praktische info

  • Bereid het gesprek met uw ombudspersoon voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
  • Maak, indien mogelijk, vooraf een afspraak (telefonisch op 051 33 41 67 of via mail: ombudsdienst@sjki.be).
  • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.
  • Je kan steeds een folder vragen over de werking van de ombudsdienst aan het onthaal.