Ziekenhuishygiëne

Een ziekenhuis is een omgeving waar veel ziekten en dus ook veel ziektekiemen aanwezig zijn. Patiënten die in een ziekenhuis verblijven, zijn door hun ziekte, therapie en/of verminderde weerstand vatbaarder voor deze ziektekiemen.


De voornaamste doelstelling van de dienst ziekenhuishygiëne is dat patiënten gedurende hun verblijf geen bijkomende nadelige gevolgen ondervinden voor hun gezondheid. De preventie van infecties bestaat uit het opmaken en toepassen van hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Handhygiëne

De handen van gezondheidswerkers vormen rechtstreeks en onrechtstreeks de belangrijkste overdrachtsweg voor ongewenste micro-organismen. Daarom wordt in SJKI veel aandacht besteed aan goede handhygiëne. Handhygiëne is immers de belangrijkste en meest eenvoudige maatregel om overdracht van kiemen te voorkomen. Preventie van ziekenhuisinfecties begint dan ook met een doorgedreven handhygiëne. Dit wordt gestimuleerd door campagnes, aanwezigheid van handalcohol, vingertipculturen met individuele feedback.

Ook patiënten werken mee door zelf regelmatig de handen te wassen, bv. na toiletbezoek, voor het eten, alsook door zorgverleners aan te spreken over hun handhygiëne. Ook als bezoeker moet u op handhygiëne letten. Ontsmet daarom uw handen bij het verlaten van de patiëntenkamer. Aan elke patiëntenkamer is er handalcohol voorzien aan de deur.

 

Isolatiebeleid

Sommige patiënten vormen een bijzonder besmettingsgevaar voor hun omgeving of zijn, in het omgekeerde geval, uiterst vatbaar voor besmettingen door hun omgeving, zodat ze extra beschermd moeten worden. Het kan gaan om patiënten met besmettelijke ziekten zoals tbc of met dragerschap van multiresistente kiemen. Deze laatste hebben een weerstand opgebouwd  tegen de medicijnen waarmee men ze doorgaans bestrijdt. In deze gevallen zien de ziekenhuismedewerkers erop toe dat de veiligheid van de patiënten gewaarborgd blijft dankzij een correct screening- en isolatiebeleid. Medewerkers dragen daarom vaak handschoenen, een schort en een masker bij de verzorging.
Bij specifieke patiënten of patiëntengroepen wordt er actief gezocht naar bepaalde kiemen.

Andere maatregelen om infecties te vermijden

  • Breng geen huisdieren mee naar het ziekenhuis. Enkel assistentiehonden worden toegestaan in het ziekenhuis.
  • Voor een goede nies- of hoesthygiëne gebruikt u papieren zakdoeken en ontsmet u nadien uw handen.

  • Als ziekenhuis zijn we verantwoordelijk voor de voeding van de patiënt. In het belang van de patiënt vragen we om geen voeding mee te brengen met rauwe eieren (bv. préparé, filet américain,...) of voeding die snel zou kunnen bederven.

MRSA brochure

MRSA brochure