Pijnbeleid

We streven ernaar om je pijn zoveel mogelijk te voorkomen en/of te verlichten. Pijn kan namelijk je genezingsproces beïnvloeden.

Hoe meten we de pijn?

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis zal de verpleegkundige minimaal 2 keer per dag je pijn bevragen aan de hand van een pijnschaal van 0 (geen pijn) tot 10 (veel pijn). 

Heb je pijn?

Wacht dan niet tot de verpleegkundige bij jou de pijn komt meten. Je kan dit best meteen aangeven. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is om de pijn doeltreffend aan te pakken.

Hoe behandelen we pijn?

Aan de hand van de score die je aangeeft, starten we een pijnbeleid op of passen we het aan.

De pijn kan behandeld worden zonder en met medicatie. Ga steeds in overleg met je behandelende arts. 

 

 

Pijnbeleid bij kinderen tot 15 jaar

Bij kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen zelf moeilijk aangeven hoe erg hun pijn is. We maken bij hen gebruik van de comfortscore om pijn te meten en gaan af op hun gedrag en lichaamshouding. Kinderen laten vaak zien dat ze pijn hebben door te huilen of een pijnlijk gezichtje te trekken of door te wrijven of te duwen waar het pijn doet. 

Bij kinderen van 4 tot en met 10 jaar

Vanaf 4 tot en met 10 jaar screenen we de pijn aan de hand van de gezichtjesschaal. Bij een score van 4 of meer wordt overgegaan tot pijnbehandeling. 

Bij kinderen van 10 tot en met 15 jaar

Bij kinderen van 10 jaar of ouder gebruiken we de numerieke schaal als meetinstrument. Bij een score van 4 of meer wordt overgegaan tot pijnbehandeling.