De sociale dienst is een team van maatschappelijk werkers dat instaat voor de ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Maakt u zich zorgen over de sociale gevolgen van uw ziek-zijn, over uw herstel, uw gezin of uw werksituatie? Dan kan u terecht bij onze maatschappelijk werkers. Zij staan stil bij uw gevoelens en ervaringen. Zij ondersteunen u en uw naasten bij de emotionele en relationele gevolgen van de ziekte en de behandeling.

Bij materiële, financiële moeilijkheden en bij de aanvraag van sociale voorzieningen kan u bij hen terecht voor advies en doorverwijzing. Zij kunnen u ook helpen bij de voorbereiding van uw ontslag.

Een gesprek met de maatschappelijk werker van uw afdeling kunt u aanvragen via de verpleegkundige of bij de sociale dienst zelf.

Lees meer

Contact info

Dienstverantwoordelijke

Medewerkers

Paramedische diensten

Praktische info

  • Bereid het gesprek met uw sociaal werker voor en noteer uw vragen op papier/smartphone. 
  • Wees tijdig, verwittig indien uw afspraak niet kan doorgaan.

Sociale dienst

Visie Maatschappelijk werk binnen het ziekenhuis

Een ziekenhuisopname betekent vaak een crisis voor de patiënt en zijn omgeving.  Sociaal werkers grijpen de krachten van dit systeem aan om hen te begeleiden tot het (terug) participeren aan het leven.

De centrale uitgangspunten die sociaal werkers hierbij hanteren, sluiten aan bij de opdrachtverklaring van het ziekenhuis. 

Sociaal werk stelt zich tot doel de leef- en belevingswereld van patiënten centraal te stellen in het geheel van behandelingen en verzorgingsproces om te komen tot een aangepast niveau van welbevinden voor de patiënt en zijn omgeving.

Sociaal werk wil zijn visie realiseren in nauwe samenwerking met de andere ziekenhuismedewerkers.

Sociaal werk bouwt actief mee aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en aan de organisatie en de kwaliteit van de hulpverlening binnen en buiten het ziekenhuis.