Ombudsdienst

stelt patiëntenbelangen voorop

Bent u tevreden, laat het de betrokken artsen en ziekenhuismedewerkers zeker weten! Positieve reacties zijn voor ieder van ons een stimulans om verder ons beste beentje voor te zetten.

Soms kan het echter gebeuren dat iets niet loopt zoals u het verwacht had en kan er ontevredenheid of zelfs een klacht ontstaan. U hebt dan het recht om deze klacht te uiten (wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002).

U kan een klacht uiten over alle aspecten van de zorg- en dienstverlening in ons ziekenhuis zoals de verzorging en behandeling, de keuze van zorgverlener, informatieverstrekking over uw gezondheidstoestand, inzage in uw dossier, de toestemming van zorg of behandeling, het comfort tijdens uw verblijf, de bescherming van uw privacy, enz. In dit geval kunt u zich wenden tot de ombudsdienst.

De taak van een ombudspersoon

  • bemiddelen tussen u en de verschillende betrokken partijen
  • u informeren over uw mogelijkheden met betrekking tot het vinden van een oplossing voor uw klacht
  • aanbevelingen doen naar het beleid van het ziekenhuis ter voorkoming van klachten.

De ombudspersoon kan niet zelf zorgen voor oplossingen bij een klachtendossier. De ombudspersoon werkt neutraal en onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Anonieme klachten kunnen niet behandeld worden.