Wie zijn wij ?


Kinderdagverblijf "Engelbewaarder"

Dienst voor opvanggezinnen

Buitenschoolse Opvang
"De Chalet"

Kinderdagverblijf
"De Marientjes"

Buitenschoolse opvang
"De Marientjes"
 
De vzw Engelbewaarder is een christelijke instelling, één van de vele takken aan de levensboom van de Zusters van Maria.  Het charisma van de stichter van de congregatie, geïnspireerd door Vincentius à Paulo stelt voorop in liefde en barmhartigheid in te gaan op concrete, eigentijdse noden.
 
We zijn een organisatie die bestaat uit een kinderdagverblijf "Engelbewaarder", een buitenschoolse opvang "De Chalet" en een dienst voor opvanggezinnen in de Ommegangstraat 41 te Izegem.
 
Tevens hebben we een kinderdagverblijf "De Marientjes" en een buitenschoolse opvang "De Marientjes" in de St. Sebastiaanstraat 2 te Nieuwpoort.

Opdrachtsverklaring

Historiek


  Copyright 2015 ©  "Engelbewaarder" vzw