Patiënteninfo

Patiëntendossier

U kan bij de ombudsdienst terecht voor inzage in of afschrift van uw patiëntendossier. Dit kan telefonisch op 051 33 41 67 of via ombudsdienst@sjki.be.

U vult hiervoor het aanvraagformulier in.

Ook via CoZo (het Collaboratief Zorgplatform) kan u uw medische gegevens opvragen. Dit is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen.

Patiëntenverenigingen

Het is onmogelijk alle zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen te noteren. Hiervoor verwijzen we naar de website www.zelfhulp.be. Op deze site krijgt u een overzicht van alle zelfhulpgroepen. Een overzicht van de patiëntenverenigingen waar we mee samenwerken, vindt u terug bij visie en beleid.

Indien u informatie wenst over een bepaalde zelfhulpgroep kan u terecht bij uw behandelend arts, de hoofdverpleegkundige of de sociale dienst van ons ziekenhuis.

Daarnaast verwijzen we ook naar de site www.vlaamspatientenplatform.be. Dit platform verdedigt uw belangen.

Onthaalbrochure

In onze onthaalbrochure vindt u algemene informatie over uw opname, verblijf en zorgverlening.