Kwaliteitsindicatoren VIP²

De Sint-Jozefskliniek werkt reeds jaren met indicatoren die de kwaliteit van zorg in kaart brengen. Bij de start van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²-project) was het ziekenhuis dan ook enthousiast om hieraan mee te werken.

In dit project worden in verschillende Vlaamse ziekenhuizen gegevens verzameld door patiëntenquêtes, observaties op afdelingen of via cijfers die ingestuurd worden.
De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO. Deze gegevens laten toe om de ziekenhuizen onderling en op een objectieve manier te vergelijken. Daarnaast stimuleren de bekomen resultaten om stil te staan bij de eigen werking en bij te sturen waar nodig.  

De resultaten

Borstkanker

Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar.

Patiëntenervaringen

Dit ziekenhuis meet de ervaringen van zijn patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.

Patiëntveiligheid

Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid.

Meer info over het indicatorenproject kan u nalezen op www.zorgkwaliteit.be.