Kwaliteit

Het ziekenhuis engageert zich om samen met de medewerkers en artsen veilige en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.

Zorg op maat samen met de patiënt

Binnen het ziekenhuis hebben we blijvende aandacht voor: de identificatie van de patiënt, valpreventie, screening op ondervoeding, medicatiebeheer, privacy, de correcte en uitgebreide informatie aan patiënten, de toestemmingsverklaring, educatie, infectiebeheersing, continuïteit van zorg, netheid en hygiëne, correct gebruik van apparatuur, temperatuurmonitoring, kennis over brandbare producten  … en nog zoveel meer. Zorgprocessen worden continu verfijnd.

Verbeteren van zorg

Het is voor  de medewerkers en artsen een continue en permanente  opdracht om te werken aan verbetering van de patiëntgerichte zorg. We doen dit aan de hand van tracers op de diverse afdelingen, e-learning modules en vorming.